SerwNaft- Kraków

Serwis i Defektoskopia Sprzętu Wiertniczego Sp. z o.o.
ul. Mierzeja Wiślana 6, 30-732 KRAKÓW
tel: 600-046-199 fax: 012 653-26-07
e mail: serwnaft.krakow@serwnaft.pl

Certyfikaty: TUV Rheinland, TH HILL,

Copyright 2008 SerwNaft-Kraków Serwis i Defektoskopia Sprzętu Wiertniczego Sp. z o.o.